Strona 1 z 32  > >>

OSTATNIE MIEJSCA
dalej...
OBÓZ W HISZPANII ROZPOCZĘTY
dalej...
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Wszystkim naszym Słuchaczom dziękujemy za kolejny, wspólny rok pracy. Z wielką radością gratulujemy postępów!!! Mamy nadzieję, że posługiwanie się językami angielskim bądź niemieckim przyniesie Wam wiele radości i mnóstwo sukcesów:) Tym, którzy uczyli się z nami matematyki, fizyki, chemii, historii, języka polskiego życzymy cudownych, słonecznych wakacji i serdecznie zapraszamy we wrześniu na nowe zajęcia.

Pozdrawiamy, 
Ewa Adamus wraz z całym zespołem CEiT EWART


dalej...
ostatnie w tym roku szkolnym DARMOWE LEKCJE (17.06 - 18.06.2019)

W tym roku szkolnym - podobnie jak w latach ubiegłych - wszystkich kursantów CEiT EWART zapraszamy na cotygodniowe zajęcia dodatkowe. Prosimy o przypomnienie sobie regulaminu korzystania z zajęć darmowych.


dalej...
RODO

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Korepetycji i Kursów EWART Ewa Adamus z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 51a, 34-100 Wadowice, tel.:663 484 667, 791 224 510, adres e-mail: biuro@ewart-kursy.pl
  • podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Państwa zgoda.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Centrum Korepetycji i Kursów EWART, w szczególności procesu rekrutacji, prawidłowego przebiegu procesu nauczania, tj. prowadzenia ewidencji uczestników zajęć, rejestracji tematów zajęć i wyników nauczania, komunikacji, oraz rozliczeń finansowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/f RODO. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać i informację o aktualnych zniżkach, promocjach, ewentualnych zmianach terminów zajęć, dodatkowych zajęciach, obozach, wydarzeniach, które organizujemy.
  • dane Państwa będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Centrum Korepetycji i Kursów EWART Ewa Adamus i nie będziemy udostępniać Państwa danych podmiotom trzecim,
  • Państwa dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej,
  • dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Państwo z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmą Państwo decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych,
  • mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.