Strona 1 z 32  > >>

OSTATNIE MIEJSCA
dalej...
OBÓZ W HISZPANII ROZPOCZĘTY
dalej...
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Wszystkim naszym Słuchaczom dziękujemy za kolejny, wspólny rok pracy. Z wielką radością gratulujemy postępów!!! Mamy nadzieję, że posługiwanie się językami angielskim bądź niemieckim przyniesie Wam wiele radości i mnóstwo sukcesów:) Tym, którzy uczyli się z nami matematyki, fizyki, chemii, historii, języka polskiego życzymy cudownych, słonecznych wakacji i serdecznie zapraszamy we wrześniu na nowe zajęcia.

Pozdrawiamy, 
Ewa Adamus wraz z całym zespołem CEiT EWART


dalej...
ostatnie w tym roku szkolnym DARMOWE LEKCJE (17.06 - 18.06.2019)

W tym roku szkolnym - podobnie jak w latach ubiegłych - wszystkich kursantów CEiT EWART zapraszamy na cotygodniowe zajęcia dodatkowe. Prosimy o przypomnienie sobie regulaminu korzystania z zajęć darmowych.


dalej...
OBOZY-Lato 2019
ostatnie w tym roku szkolnym DARMOWE LEKCJE (17.06 - 18.06.2019)
16.06.2019

ZASADY UCZESTNICZENIA W DARMOWYCH ZAJĘCIACH W EWART

  1. Uczniowie – terminowo uiszczający opłaty za kurs lub korepetycje – mają prawo do uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dodatkowych prowadzonych przez EWART.
  2. Zajęcia są lekcjami indywidualnymi.
  3. Z zajęć skorzystać mogą także uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie byli obecni na swoich zajęciach zgodnie z harmonogramem umieszczonym w Karcie Słuchacza. O planowanej nieobecności muszą jednak uprzedzić poprzez wysłanie wiadomości SMS - 575 09 03 02 - na minimum 1 dzień przed planowanymi zajęciami - w przeciwnym wypadku nie mogą skorzystać z darmowych lekcji w całym miesiącu. Przekazanie informacji o nieobecności lektorowi nie jest równoznaczne z poinformowaniem sekretariatu szkoły.
  4. Zapisów na lekcje dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem EWART (wysłanie wiadomości SMS 575 09 03 02) minimum na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć. W SMSie zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie, jeśli lekcja nie została jeszcze przez innego kursanta zarezerwowana.
  5. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Czas trwania lekcji w siedzibie EWART 60 minut, nauka pływania - 45 minut.
  7. Przypominamy, że zgodnie z pkt. 11 Warunków uczestnictwa i płatności: "Nieobecność (niezależnie od powodu i czasu trwania) Słuchacza na zajęciach nie zwalania go z obowiązku uiszczenia umówionej opłaty. Organizacja zajęć jest usługą świadczoną przez organizatora i oznacza to, że przygotowanie każdych zajęć generuje konieczność ponoszenia stałych kosztów przez EWART i pozostawanie przez niego w gotowości do wykonania świadczenia. Powyższe, w świetle obowiązujących przepisów, oznacza, że świadczenie ze strony EWART zostało spełnione, a tym samym koszty zostały poniesione, stąd nieskorzystanie ze świadczenia przez uczestnika nie upoważnia do braku opłaty w tym zakresie".

 

Poniżej harmonogram zajęć na najbliższy tydzień

17.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 9:30 - 10:30 (EA) * sala 5

17.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 1

11.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (AK) * sala 2

11.06.2019 * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AW) * sala 3

***


10.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 1

11.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (AK) * sala 2

11.06.2019 * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AW) * sala 3

12.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

12.06.2019 * FIZYKA * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (MK) * sala 6

13.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (SM) * sala 4

13.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

13.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

13.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 4

14.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (AK) * sala 1

14.06.2019 * MATEMATYKA *PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (SK) * sala 6

14.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu


 

3.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 1

4.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (AK) * sala 2

4.06.2019 * CHEMIA * WTOREK * 17:00 - 18:00 (SK) * sala 6

4.06.2019 * JĘZYK NIEMIECKI * WTOREK * 18:00 - 19:00 (DW) * sala 5

4.06.2019 * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AW) * sala 3

5.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

5.06.2019 * FIZYKA * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (MK) * sala 6

6.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (SM) * sala 4

6.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

6.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

6.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 4

7.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (AK) * sala 1

7.06.2019 * MATEMATYKA *PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (SK) * sala 6

7.06.2019 * JĘZYK NIEMIECKI * PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (DW) * sala 1

7.06.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu


20.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 08:30 - 9:30 (EA) * sala 5

20.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 15:00 - 16:00 (AK) * sala 1

21.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (AK) * sala 2

21.05.2019 * CHEMIA * WTOREK * 17:00 - 18:00 (SK) * sala 6

21.05.2019 * JĘZYK NIEMIECKI * WTOREK * 18:00 - 19:00 (DW) * sala 5

21.05.2019 * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AW) * sala 3

22.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

22.05.2019 * FIZYKA * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (MK) * sala 6

23.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (SM) * sala 4

23.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

23.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

23.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 16:00 - 17:00 (SM) * sala 4

23.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 16:00 - 17:00 (KG) * sala 4

23.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 4

24.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (AK) * sala 1

24.05.2019 * MATEMATYKA *PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (MK) * sala 5

24.05.2019 * MATEMATYKA *PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (SK) * sala 6

24.05.2019 * JĘZYK NIEMIECKI * PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (DW) * sala 1

24.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

24.05.2019 * MATEMATYKA *PIĄTEK * 15:00 - 16:00 (MK) * sala 5

***

13.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 08:30 - 9:30 (EA) * sala 5

13.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

13.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 15:00 - 16:00 (AK) * sala 1

13.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 4

14.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (AK) * sala 2

14.05.2019 * FIZYKA * WTOREK * 14:00 - 15:00 (SK) * sala 6

14.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

14.05.2019 * MATEMATYKA * WTOREK * 16:00 - 17:00 (ASM) * sala 5

14.05.2019 * MATEMATYKA * WTOREK * 16:00 - 17:00 (SK) * sala 6

14.05.2019 * JĘZYK NIEMIECKI * WTOREK * 18:00 - 19:00 (DW) * sala 5

14.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AK) * sala 4

14.05.2019 * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AW) * sala 3

15.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

15.05.2019 * FIZYKA * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (MK) * sala 6

15.05.2019 * MATEMATYKA * ŚRODA * 18:00 - 18:00 (MK) * sala 6

15.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 19:00 - 20:00 (AK) * sala 2

16.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (SM) * sala 4

16.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

16.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

16.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 4

17.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (AK) * sala 1

17.05.2019 * MATEMATYKA *PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (MK) * sala 5

17.05.2019 * MATEMATYKA *PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (SK) * sala 6

17.05.2019 * JĘZYK NIEMIECKI * PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (DW) * sala 1

17.05.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

17.05.2019 * MATEMATYKA *PIĄTEK * 15:00 - 16:00 (MK) * sala 5

17.05.2019 * CHEMIA *PIĄTEK * 16:00 - 17:00 (SK) * sala 6

 

***

 

11.03.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 08:30 - 9:30 (EA) * sala 5

11.03.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 15:00 - 16:00 (KG) * sala 1

12.03.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 12:00 - 13:00 (EA) * sala 5

12.03.2019 * FIZYKA * WTOREK * 14:00 - 15:00 (SK) * sala 6

12.03.2019 * JĘZYK NIEMIECKI * WTOREK * 18:00 - 19:00 (DW) * sala 5

12.03.2019 * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AW) * sala 3

13.03.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

13.03.2019 * FIZYKA *ŚRODA * 13:00 - 14:00 (MK) * sala 6

14.03.82019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

15.03.2019 * MATEMATYKA *PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (SK) * sala 6

15.03.2019 * JĘZYK NIEMIECKI * PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (DW) * sala 1

15.03.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 15:00 - 16:00 (KG) * Szkoła na Kopcu

15.03.2019 * CHEMIA *PIĄTEK * 17:00 - 18:00 (SK) * sala 6

***


07.01.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 08:30 - 09:30 (EA) * sala 5

07.01.2019 * JĘZYK ANGIELSKI *PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (AS) * sala 5

08.01.2019 * JĘZYK NIEMIECKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (DW) * sala 1

08.01.2019 * MATEMATYKA *WTOREK * 14:00 - 15:00 (MK) * sala 6

08.01.2019 * CHEMIA * WTOREK * 14:00 - 15:00 (SK) * sala 5

08.01.2019 * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AW) * sala 3

09.01.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

09.01.2019 * MATEMATYKA * ŚRODA * 12:00 - 13:00 (MK) * sala 6

09.01.2019 * JĘZYK ANGIELSKI *ŚRODA * 19:00 - 20:00 (AS) * sala 5

10.01.2019* JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (SM) * sala 4

10.01.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (SM) * sala 4

10.01.2019 * JĘZYK ANGIELSKI *CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (AS) * sala 5

11.01.2019 * MATEMATYKA *PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (SK) * sala 6

11.01.2019 * JĘZYK NIEMIECKI * PIĄTEK * 15:00 - 16:00 (DW) * sala 1

11.01.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PIATEK * 18:00 - 19:00 (EA) * sala 4

11.01.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 18:00 - 19:00 (AK) * sala 2

 

***

02.01.2019 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

03.01.2019* JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (SM) * sala 4

03.01.2019 * JĘZYK ANGIELSKI *CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (AS) * sala 3

04.01.2019 * JĘZYK NIEMIECKI * PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (DW) * sala 1

04.01.2019 * MATEMATYKA *PIĄTEK * 17:00 - 18:00 (SK) * sala 6


***

17.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI *PONIEDZIAŁEK * 16:00 - 17:00 (AS) * sala 5

18.12.2018 * MATEMATYKA * WTOREK * 14:00 - 15:00 (SK) * sala 6

18.12.2018  * JĘZYK NIEMIECKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (DW) * sala 4

18.12.2018  * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AW) * sala 3

19.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

19.12.2018 * MATEMATYKA * ŚRODA * 15:00 - 16:00 (MK) * sala 4

20.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (SM) * sala 4

20.12.2018 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (SK) * sala 6

20.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI *CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (AS) * sala 3

 

***

10.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI *PONIEDZIAŁEK * 16:00 - 17:00 (AS) * sala 5

11.12.2018  * JĘZYK NIEMIECKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (DW) * sala 4

11.12.2018  * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AW) * sala 3

12.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

13.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 12:00 - 13:00 (SM) * sala 4

13.12.2018 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (SK) * sala 6

13.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI *CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (AS) * sala 3

14.12.2018 * MATEMATYKA * PIĄTEK * 15:00 - 16:00 (MK) * sala 4

 

***

03.12.2018 * CHEMIA * PONIEDZIAŁEK * 15:00 - 16:00 (SK) * sala 5

04.12.2018  * JĘZYK NIEMIECKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (DW) * sala 4

04.12.2018  * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AW) * sala 4

05.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

05.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI *ŚRODA * 19:00 - 20:00 (AS) * sala 3

06.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 12:00 - 13:00 (SM) * sala 4

06.12.2018 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (SK) * sala 5

06.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI *CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (AS) * sala 3

07.12.2018 * MATEMATYKA * PIĄTEK * 15:00 - 16:00 (MK) * sala 5

07.12.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 18:00 - 19:00 (AK) * sala 2

 

 

 

 

 

 

 

***