Strona 1 z 30  > >>

TRENING SKUTECZNEGO RODZICA W MAJU W EWARCIE!!!

W maju w naszej siedzibie będzie mieć miejsce wydarzenie, na które czekaliśmy bardzo długo – Trening Skutecznego Rodzica (TSR) w oparciu o pedagogikę Thomasa Gordona, autora między innymi „Wychowania bez porażek”. Na południu Polski tego typu szkolenia odbywają się sporadycznie w Krakowie i Mysłowicach, stąd fakt, że będą również w Wadowicach, napawa nas niebywałą radością.

Znalezione obrazy dla zapytania wychowanie bez porażek gordon

dalej...
RAPORT POSTĘPÓW UCZNIA

W tym tygodniu wszyscy nasi kursanci otrzymują Raport Postępów, czyli podsumowanie wspólnej pracy w trakcie minionego semestru. Zapraszamy na omówienie postępów w czasie konsultacji w dniu 12.02. od godziny 17.00 do 19.00. Będą dostępni dla Państwa następujący nauczyciele:


dalej...
DARMOWE LEKCJE

Podobnie jak w latach ubiegłych wszystkich kursantów CKiK EWART zapraszamy na cotygodniowe zajęcia dodatkowe. Prosimy o przypomnienie sobie regulaminu korzystania z zajęć darmowych.


dalej...
FERIE ZIMOWE W CKIK EWART

Przypominamy, że w województwie małopolskim ferie zimowe rozpoczynają się 12. lutego 2018 i trwają do 25. lutego 2018. W tym okresie w CKiK EWART nie będzie zajęć stacjonarnych. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu, umieszczonego w Karcie Słuchacza. Jedynymi zajęciami są lekcje ustalone wcześniej z Kursantami. W razie pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

dalej...
O nas
DARMOWE LEKCJE
12.02.2018

ZASADY UCZESTNICZENIA W DARMOWYCH ZAJĘCIACH W EWART

  1. Uczniowie – terminowo uiszczający opłaty za kurs lub korepetycje – mają prawo do uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach dodatkowych prowadzonych przez CKiK EWART.
  2. Liczba zajęć w tygodniu nie jest ograniczona - uczeń może korzystać z dowolnej liczby lekcji (przedmioty do wyboru przez kursanta).
  3. Zajęcia są lekcjami indywidualnymi.
  4. Z zajęć skorzystać mogą także uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie byli obecni na swoich zajęciach zgodnie z harmonogramem umieszczonym w Karcie Słuchacza. O planowanej nieobecności muszą jednak uprzedzić poprzez wysłanie wiadomości SMS - 663 484 667 - na minimum 1 dzień przed planowanymi zajęciami - w przeciwnym wypadku nie mogą skorzystać z darmowych lekcji w całym miesiącu. Przekazanie informacji o nieobecności lektorowi nie jest równoznaczne z poinformowaniem sekretariatu szkoły.
  5. Zapisów na lekcje dokonuje się poprzez kontakt telefoniczny z CKiK EWART (wysłanie wiadomości SMS 663 484 667) minimum na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć. W SMSie zwrotnym otrzymają Państwo potwierdzenie, jeśli lekcja nie została jeszcze przez innego kursanta zarezerwowana.
  6. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  7. Czas trwania lekcji w siedzibie CKiK EWART 60 minut, nauka pływania - 45 minut.
  8. Przypominamy, że zgodnie z pkt. 11 Warunków uczestnictwa i płatności: "Nieobecność (niezależnie od powodu i czasu trwania) Słuchacza na zajęciach nie zwalania go z obowiązku uiszczenia umówionej opłaty. Organizacja zajęć jest usługą świadczoną przez organizatora i oznacza to, że przygotowanie każdych zajęć generuje konieczność ponoszenia stałych kosztów przez CKiK EWART i pozostawanie przez niego w gotowości do wykonania świadczenia. Powyższe, w świetle obowiązujących przepisów, oznacza, że świadczenie ze strony CKiK EWART zostało spełnione, a tym samym koszty zostały poniesione, stąd nieskorzystanie ze świadczenia przez uczestnika nie upoważnia do braku opłaty w tym zakresie".

 

Poniżej harmonogram zajęć na najbliższy tydzień

 

W czasie ferii zimowych zajęcia darmowe się nie odbywają - zapraszamy na lekcje od 26.02.

 

***

 

05.02.2018 * CHEMIA * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (SK) * sala 5

05.02.2018 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 15:00 - 16:00 (AS) * sala 4

05.02.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 16:00 - 17:00 (AK) * sala 2

05.02.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 3

05.02.2018 * FIZYKA * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SK) * sala 5

 

06.02.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (SM) * sala 3

06.02.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (AK) * sala 2

06.02.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (AK) * sala 2

06.02.2018 * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 16:00 - 17:00 (AK) * sala 4

06.02.2018 * MATEMATYKA * WTOREK * 19:00 - 20:00 (SK) * sala 5

 

07.02.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 (KG) * Szkoła na Kopcu * sala klasy II

 

07.02.2018 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (EA) * sala 0

07.02.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

07.02.2018 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (DW) * sala 3

07.02.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 15:45 (KG) * Szkoła na Kopcu * sala klasy II

07.02.2018 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (AK) * sala 4

07.02.2018 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 16:00 - 17:00 (SK) * sala 5

07.02.2018 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 17:00 - 18:00 (DW) * sala 3

 

08.02.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

 

12.02.2018 * KONSULTACJE W SPRAWIE RAPORTÓW POSTĘPÓW * PONIEDZIAŁEK * 17:00 - 19:00 - WSZYSCY NAUCZYCIELE

 

***

29.01.2018 * CHEMIA * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (SK) * sala 5

29.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 16:00 - 17:00 (AK) * sala 2

29.01.2018 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 18:00 - 19:00 (AS) * sala 4

29.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 3

29.01.2018 * FIZYKA * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SK) * sala 5


30.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (SM) * sala 3

30.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (AK) * sala 2

30.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (AK) * sala 2

30.01.2018 * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 16:00 - 17:00 (AK) * sala 4

30.01.2018 * MATEMATYKA * WTOREK * 19:00 - 20:00 (SK) * sala 5


31.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 (KG) * Szkoła na Kopcu * sala klasy II


01.02.2018 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (EA) * sala 0

01.02.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

01.02.2018 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (DW) * sala 3

01.02.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 15:45 (KG) * Szkoła na Kopcu * sala klasy II

01.02.2018 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (AK) * sala 4

01.02.2018 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 17:00 - 18:00 (DW) * sala 3


02.02.2018 * MATEMATYKA * PIĄTEK * 19:00 - 20:00 (MK) * sala 5

02.02.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2


27.01.2018 * NAUKA PŁYWANIA * SOBOTA * 11:15 - 12:00 (AA) * Basen DELFIN w Wadowicach

 

***

22.01.2018 * CHEMIA * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (SK) * sala 4

22.01.2018 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 18:00 - 19:00 (AS) * sala 4

22.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 3

23.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (SM) * sala 3

23.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

23.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (AK) * sala 2

23.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AK) * sala 2

24.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 (KG) * Szkoła na Kopcu * sala klasy II

25.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (EA) * sala 0

25.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

25.01.2018 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (DW) * sala 3

25.01.2018 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (EA) * sala 0

25.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 15:45 (KG) * Szkoła na Kopcu * sala klasy II

25.01.2018 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (AK) * sala 4

25.01.2018 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 17:00 - 18:00 (DW) * sala 3

26.01.2018 * MATEMATYKA * PIĄTEK * 19:00 - 20:00 (MK) * sala 5

26.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 2

26.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 18:00 - 19:00 (KG) * sala 1

26.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 18:00 - 19:00 (AK) * sala 1

26.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 19:00 - 20:00 (KG) * sala 1

27.01.2018 * NAUKA PŁYWANIA * SOBOTA * 11:15 - 12:00 (AA) * Basen DELFIN w Wadowicach

***

15.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 13:00 - 14:00 (AK) * sala 1

15.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (SM) * sala 3

15.01.2018 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 18:00 - 19:00 (AS) * sala 4

15.01.2018 * CHEMIA * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SK) * sala 5

15.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 3

15.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (AK) * sala 1

16.01.2018 * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 16:00 - 17:00 (AK) * sala 4

15.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AK) * sala 1

17.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 (KG) * Szkoła na Kopcu * sala klasy II

18.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 12:50 - 13:50 (EA) * sala 0

18.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 1

18.01.2018 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (DW) * sala 3

18.01.2018 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (EA) * sala 0

18.01.2018 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (AK) * sala 4

18.01.2018 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 17:00 - 18:00 (DW) * sala 3

18.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 17:00 - 18:00 (AK) * sala 1

19.01.2018 * MATEMATYKA * PIĄTEK * 12:00 - 13:00 (MK) * sala 5

19.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 14:00 - 15:00 (AK) * sala 1

19.01.2018 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 19:00 - 20:00 (SM) * sala 1

 

2017

18.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 12:00 - 13:00 (AK)

18.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (AK)

18.12.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 18:00 - 19:00 (AS)

18.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SM)

19.12.2017 * JĘZYK POLSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (AK)

19.12.2017 * CHEMIA * WTOREK * 19:00 - 20:00 (SK)

20.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 Szkoła na Kopcu (sala klasy II) (KG)

21.12.2017 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 12:30 - 13:30 (EA)

21.12.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 18:00 - 19:00 (DW)

21.12.2017 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (AK)

22.12.2017 * FIZYKA * PIĄTEK * 12:00 - 13:00 (MK)

22.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (AK)

 

11.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 12:00 - 13:00 (SM)

11.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (AK)

11.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 16:00 - 17:00 (SM)

11.12.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 18:00 - 19:00 (AS)

11.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SM)

12.12.2017 * CHEMIA * WTOREK * 19:00 - 20:00 (SK)

13.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 Szkoła na Kopcu (sala klasy II) (KG)

14.12.2017 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 12:30 - 13:30 (EA)

14.12.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 18:00 - 19:00 (DW)

14.12.2017 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (AK)

15.12.2017 * FIZYKA * PIĄTEK * 12:00 - 13:00 (MK)

15.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (AK)

 

04.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 12:00 - 13:00 (SM)

04.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (AK)

04.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (SM)

04.12.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 18:00 - 19:00 (AS)

04.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SM)

05.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 17:00 - 18:00 (SM)

05.12.2017 * CHEMIA * WTOREK * 19:00 - 20:00 (SK)

06.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 Szkoła na Kopcu (sala klasy II) (KG)

07.12.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 18:00 - 19:00 (DW)

07.12.2017 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 12:30 - 13:30 (EA)

07.12.2017 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (KW)

08.12.2017 * FIZYKA * PIĄTEK * 12:00 - 13:00 (MK)

08.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (AK)

 

 

 

27.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 12:00 - 13:00 (SM)

27.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (AK)

27.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (SM)

27.11.2017 * CHEMIA * PONIEDZIAŁEK * 18:00 - 19:00 (SK)

28.11.2017 * CHEMIA * WTOREK * 19:00 - 20:00 (SK)

29.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 Szkoła na Kopcu (sala klasy II) (KG)

30.11.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (DW)

30.11.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 18:00 - 19:00 (DW)

30.11.2017 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 12:30 - 13:30 (EA)

30.11.2017 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (KW)

1.12.2017 * FIZYKA * PIĄTEK * 12:00 - 13:00 (MK)

1.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (AK)

1.12.2017 * MATEMATYKA * PIĄTEK * 15:00 - 16:00 (MK)

1.12.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 16:00 - 17:00 (SM)

 

 


 

 

20.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 12:00 - 13:00 (SM)

21.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (AK)

21.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 17:00 - 18:00 (SM)

21.11.2017 * CHEMIA * WTOREK * 18:00 - 19:00 (SK)

22.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 (KG) Szkoła na Kopcu (sala klasy II)

23.11.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (DW)

23.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (AK)

23.11.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 18:00 - 19:00 (DW)

23.11.2017 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 12:30 - 13:30 (EA)

23.11.2017 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (KW)

24.11.2017 * FIZYKA * PIĄTEK * 12:00 - 13:00 (MK)

24.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (AK)

24.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 16:00 - 17:00 (SM)

24.11.2017 * MATEMATYKA * PIĄTEK * 18:00 - 19:00 (MK)


 

13.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 12:00 - 13:00 (SM)

14.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (AK)

14.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (AK)

14.11.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 18:00 - 19:00 (SK)

15.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 (KG) Szkoła na Kopcu (sala klasy II)

15.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 16:00 - 17:00 (AK)

15.11.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * ŚRODA * 18:00 - 19:00 (DW)

16.11.2017 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (EA)

16.11.2017 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (KW)

17.11.2017 * FIZYKA * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (MK)

17.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (AK)

17.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 16:00 - 17:00 (SM)

 

 

7.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (SM)

7.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (SM)

7.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (AK)

7.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AK)

7.11.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 18:00 - 19:00 (SK)

8.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 (KG) Szkoła na Kopcu (sala klasy II)

8.11.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * ŚRODA * 18:00 - 19:00 (DW)

9.11.2017 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (EA)

9.11.2017 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (KW)

10.11.2017 * FIZYKA * PIĄTEK * 12:00 - 13:00 (MK)

10.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (AK)

10.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 16:00 - 17:00 (SM)

 

 

30.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 11:00 - 12:00 (KG)

30.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 13:00 - 14:00 (SM)

30.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (AK)

31.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (SM)

31.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (SM)

31.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (AK)

31.10.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 18:00 - 19:00 (SK)

2.11.2017 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (EA)

2.11.2017 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 17:00 - 18:00 (SK)

2.11.2017 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (KW)

3.11.2017 * FIZYKA * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (MK)

3.11.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 16:00 - 17:00 (SM)

4.11.2017 * NAUKA PŁYWANIA * SOBOTA * 11:15 - 12:00 (AA) 

24.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (SM)

24.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (SM)

24.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 16:00 - 17:00 (AK)

24.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 18:00 - 19:00 (AK)

24.10.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 18:00 - 19:00 (SK)

25.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 (KG) Szkoła na Kopcu (sala klasy II)

25.10.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * ŚRODA * 18:00 - 19:00 (DW)

26.10.2017 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (EA)

26.10.2017 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (KW)

27.10.2017 * FIZYKA * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (MK)

28.10.2017 * NAUKA PŁYWANIA * SOBOTA * 11:15 - 12:00 (AA)

 

16.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 15:00 - 16:00 (SM)

17.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (SM)

17.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (AK)

17.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (SM)

17.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 16:00 - 17:00 (AK)

17.10.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 18:00 - 19:00 (SK)

18.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 11:00 - 12:00 (KG)

18.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 (KG) Szkoła na Kopcu (sala klasy II)

18.10.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * ŚRODA * 18:00 - 19:00 (DW)

19.10.2017 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (EA)

19.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (EA)

19.10.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 17:00 - 18:00 (DW)

19.10.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 18:00 - 19:00 (SK)

20.10.2017 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (KW)

20.10.2017 * MATEMATYKA * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (MK)

21.10.2017 * NAUKA PŁYWANIA * SOBOTA * 11:15 - 12:00 (AA)

 

09.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 13:00 - 14:00 (SM)

10.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (SM)

10.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (AK)

10.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (SM)

10.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 16:00 - 17:00 (AK)

10.10.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 18:00 - 19:00 (SK)

11.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 11:00 - 12:00 (KG)

11.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 15:45 (KG) Szkoła na Kopcu (sala klasy II)

11.10.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * ŚRODA * 18:00 - 19:00 (DW)

12.10.2017 * KONSULTACJE METODYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (EA)

12.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (EA)

12.10.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 17:00 - 18:00 (DW)

12.10.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 18:00 - 19:00 (SK)

12.10.2017 * JĘZYK POLSKI * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (KW)

13.10.2017 * MATEMATYKA * PIĄTEK * 13:00 - 14:00 (MK)

07.10.2017 * NAUKA PŁYWANIA * SOBOTA * 11:15 - 12:00 (AA)

 

***

02.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 12:00 - 13:00 (SM)

02.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 13:00 - 14:00 (SM)

02.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 15:00 - 16:00 (EA)

03.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (SM)

03.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (AK)

03.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (SM)

03.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 16:00 - 17:00 (AK)

03.10.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 18:00 - 19:00 (SK)

04.10.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 11:00 - 12:00 (KG)

04.10.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * ŚRODA * 18:00 - 19:00 (DW)

05.10.2017 * JĘZYK  ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (EA)

05.10.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 17:00 - 18:00 (DW)

05.10.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 18:00 - 19:00 (SK)

07.10.2017 * NAUKA PŁYWANIA * SOBOTA * 12:00 - 12:45 (AA)

 

***

25.09.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 13:00 - 14:00 (SM)

25.09.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 17:00 - 18:00 (SM)

26.09.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (SM)

26.09.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (AK)

26.09.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (SM)

26.09.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 18:00 - 19:00 (SK)

27.09.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 11:00 - 12:00 (KG)

27.09.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * ŚRODA * 18:00 - 19:00 (DW)

28.09.2017 * JĘZYK  ANGIELSKI * CZWARTEK * 15:00 - 16:00 (AK)

28.09.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * CZWARTEK * 17:00 - 18:00 (DW)

 

 

***

20.09.2017 * JĘZYK  NIEMIECKI * ŚRODA * 18:00 - 19:00 (DW)

20.09.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 11:00 - 12:00 (KG)

22.09.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 18.00 - 19.00 (AK)

 

***

 

19.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 13:00 - 14:00 (KG)

19.06.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (JW)

19.06.2017 * CHEMIA * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (SK)

19.06.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * PONIEDZIAŁEK * 18:00 - 18:00 (DW)

19.06.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (JW)

20.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (KG)

20.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 15:00 - 16:00 (SM)

20.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (KG)

21.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (EA)

22.06.2017 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 13.00 - 14.00 (JW)

22.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 17.00 - 18.00 (AK)

22.06.2017 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 18.00 - 19.00 (JW)

22.06.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * CZWARTEK * 18.00 - 19.00 (DW)

 

 

Zdjęcie użytkownika Centrum Korepetycji i Kursów EWART ewart-kursy.pl.

 

Poniżej harmonogram zajęć na najbliższy tydzień:

5.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (KG)

5.06.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (JW)

5.06.2017 * FIZYKA * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (SK)

5.06.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (JW)

5.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (AK)

6.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (KG)

6.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 16:00 - 17:00 (EA)

8.06.2017 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (JW)

8.06.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (SK)

8.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 18:00 - 19:00 (AK)

8.06.2017 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (JW)

8.06.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * CZWARTEK * 18.00 - 19.00 (DW)

9.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 11.00 - 12.00 (SM)

9.06.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * PIĄTEK * 16.00 - 17.00 (DW)

9.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 17.00 - 18.00 (KG)

9.06.2017 * MATEMATYKA * PIĄTEK * 18.00 - 19.00 (JW)

10.06.2017 * JĘZYK POLSKI * SOBOTA * 12:00 - 13:00 (KW)

10.06.2017 * NAUKA PŁYWANIA * SOBOTA * 12:00 (AA)

 

30.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (KG)

30.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (KG)

30.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 16:00 - 17:00 (SM)

30.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (AK)

31.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (EA)

1.06.2017 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (JW)

1.06.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (SK)

1.06.2017 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (JW)

1.06.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * CZWARTEK * 18.00 - 19.00 (DW)

2.06.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 11.00 - 12.00 (SM)

2.06.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * PIĄTEK * 16.00 - 17.00 (DW)

3.06.2017 * JĘZYK POLSKI * SOBOTA * 12:00 - 13:00 (KW)

3.06.2017 * NAUKA PŁYWANIA * SOBOTA * 12:00 (AA)

 

22.05.2017 * CHEMIA * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (SK)

22.05.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (JW)

22.05.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * PONIEDZIAŁEK * 18.00 - 19.00 (DW)

23.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 12:00 - 13:00 (SM)

23.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (KG)

24.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (EA)

24.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 20:00 - 21:00 (AK)

25.05.2017 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (JW)

25.05.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (SK)

25.05.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (JW)

25.05.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * CZWARTEK * 18.00 - 19.00 (DW)

26.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 11.00 - 12.00 (SM)

27.05.2017 * JĘZYK POLSKI * SOBOTA * 12:00 - 13:00 (KW)

 

 

15.05.2017 * CHEMIA * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (SK)

15.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 15.00 - 16.00 (EA)

15.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 15.00 - 16.00 (KG)

15.05.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (JW)

15.05.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 19:00 - 20:00 (JW)

15.05.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * PONIEDZIAŁEK * 18.00 - 19.00 (DW)

16.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 12:00 - 13:00 (SM)

16.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 14:00 - 15:00 (KG)

16.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 16:00 - 17:00 (EA)

18.05.2017 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (JW)

18.05.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 14:00 - 15:00 (SK)

18.05.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (JW)

18.05.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * CZWARTEK * 18.00 - 19.00 (DW)

19.05.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 11.00 - 12.00 (SM)

20.05.2017 * JĘZYK POLSKI * SOBOTA * 12:00 - 13:00 (KW)

 

24.04.2017 * CHEMIA * PONIEDZIAŁEK * 18:00 - 19:00 (SK)

24.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 15.00 - 16.00 (EA)

24.04.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 14:00 - 15:00 (JW)

24.04.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 15:00 - 16:00 (JW)

24.04.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * PONIEDZIAŁEK * 18.00 - 19.00 (DW)

25.04.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 12:00 - 13:00 (JW)

25.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (SM)

25.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 17:00 - 18:00 (EA)

25.04.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 18:00 - 19:00 (JW)

25.04.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 19:00 - 20:00 (JW)

25.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 19:00 - 20:00 (KG)

26.04.2017 * MATEMATYKA * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (JW)

26.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (EA)

27.04.2017 * MATEMATYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (JW)

27.04.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (SK)

27.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 15.00 - 16.00 (EA)

27.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 18.00 - 19.00 (KG)

28.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 11.00 - 12.00 (SM)

28.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 19.00 - 20.00 (AK)

28.04.2017 * JĘZYK POLSKI * SOBOTA * 10:00 - 11:00 (KW)

 

19.04.2017 * MATEMATYKA * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (JW)

19.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 15:00 - 16:00 (EA)

20.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 18.00 - 19.00 (KG)

20.04.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 13:00 - 14:00 (SK)

21.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 12.00 - 13.00 (SM)

21.04.2017 * MATEMATYKA * PIĄTEK * 15:00 - 16:00 (JW)

21.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 18.00 - 19.00 (MŁ)

21.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 19.00 - 20.00 (AK)

22.04.2017 * JĘZYK POLSKI * SOBOTA * 10:00 - 11:00 (KW)

22.04.2017 * CHEMIA * SOBOTA * 13:00 - 14:00 (SK)

 

10.04.2017 * CHEMIA * PONIEDZIAŁEK * 18:00 - 19:00 (SK)

10.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 13.00 - 14.00 (KG)

10.04.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 15:00 - 16:00 (JW)

10.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 16.00 - 17.00 (EA)

10.04.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * PONIEDZIAŁEK * 18.00 - 19.00 (DW)

11.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (SM)

11.04.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 17:00 - 18:00 (JW)

11.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 17:00 - 18:00 (EA)

12.04.2017 * MATEMATYKA * ŚRODA * 14:00 - 15:00 (JW)

12.04.2017 * FIZYKA * ŚRODA * 15:00 - 16:00 (SK)

12.04.2017 * HISTORIA * ŚRODA * 15:00 - 16:00 (AG)

12.04.2017 * HISTORIA * ŚRODA * 16:00 - 17:00 (AG)

12.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 20:00 - 21:00 (AK)

6.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 18.00 - 19.00 (KG)

6.04.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (SK)

7.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 11.00 - 12.00 (SM)

31.03.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 19.00 - 20.00 (AK)

8.04.2017 * JĘZYK POLSKI * SOBOTA * 10:00 - 11:00 (KW)

8.04.2017 * NAUKA PŁYWANIA * SOBOTA * 12.15 - 13.00 (AA)

 

 

3.04.2017 * CHEMIA * PONIEDZIAŁEK * 18:00 - 19:00 (SK)

3.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 13.00 - 14.00 (KG)

3.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 14.00 - 15.00 (EA)

3.04.2017 * MATEMATYKA * PONIEDZIAŁEK * 15:00 - 16:00 (JW)

3.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 16.00 - 17.00 (EA)

3.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PONIEDZIAŁEK * 17.00 - 18.00 (MŁ)

3.04.2017 * JĘZYK NIEMIECKI * PONIEDZIAŁEK * 18.00 - 19.00 (DW)

4.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * WTOREK * 13:00 - 14:00 (SM)

4.04.2017 * MATEMATYKA * WTOREK * 17:00 - 18:00 (JW)

5.04.2017 * HISTORIA * ŚRODA * 15:00 - 16:00 (AG)

5.04.2017 * HISTORIA * ŚRODA * 16:00 - 17:00 (AG)

5.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * ŚRODA * 20:00 - 21:00 (AK)

6.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * CZWARTEK * 18.00 - 19.00 (KG)

6.04.2017 * FIZYKA * CZWARTEK * 19:00 - 20:00 (SK)

7.04.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 11.00 - 12.00 (SM)

31.03.2017 * JĘZYK ANGIELSKI * PIĄTEK * 19.00 - 20.00 (AK)

8.04.2017 * JĘZYK POLSKI * SOBOTA * 10:00 - 11:00 (KW)

8.04.2017 * NAUKA PŁYWANIA * SOBOTA * 12.15 - 13.00 (AA)

&